St. Oud Geleerd Jong Gedaan

HomeBlogOprichters Enny en Ilse aan het woord

Oprichters Enny en Ilse aan het woord

Bij OGJG streven wij naar een maatschappij waarin een leven lang leren voor iedereen in Nederland de norm is. Om hieraan een impactvolle bijdrage te leveren, organiseren we interactieve colleges voor senioren, online en op locatie, gegeven door studenten. Onze activiteiten zijn cognitief uitdagend en verbinden generaties met elkaar door middel van het delen van kennis. Want persoonlijke groei is niet afhankelijk van leeftijd.

Ilse Nieuwland staat, samen met Enny van Arkel, aan het roer van Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan. “Na mijn studie Sociale Psychologie kon ik niet starten in mijn vakgebied. Toen ben ik per ongeluk de zorg ingerold. Wat ik daar zag, verbaasde mij: het activiteitenaanbod voor senioren sloot totaal niet aan bij hun wensen en behoeften. Tegelijkertijd viel het mij op dat er heel weinig contact was tussen oud en jong. Terwijl ouderen zich soms eenzaam voelden, hadden jongeren een negatieve beeldvorming over die ouderen. Dat wilden we doorbreken door ouderen en jongeren samen te brengen en van elkaar te laten leren.”

Al op haar zevende jaar wist Enny dat ze iets wilde gaan doen waar andere mensen beter van zouden worden. “Heel lang heeft voor mij vastgestaan dat ik beleidsmedewerker zou worden bij de Raad voor de Kinderbescherming. Daarom ben ik ook Pedagogische Wetenschappen gaan studeren.” Het pakte anders uit. Tijdens haar eerste bijbaan in een verpleeghuis raakte ze gefascineerd door de oude mens. Ze verbaasde zich hogelijk over alles wat vóór hen werd bedacht en beslist zonder echt naar het individu te kijken. “Er werd veel gepraat over eigen regie en persoonlijke wensen maar nauwelijks naar gehandeld.”

Het plan

Enny: “Het was eigenlijk heel eenvoudig: jongeren willen ervaring opdoen die relevant is voor hun cv; voor ouderen is cognitieve uitdaging belangrijk. Als maatschappij hebben we de mond vol van een leven lang leren. Waarom zeggen we dan tegen senioren die in een instelling wonen: alsjeblieft Thea, hier heb je twee breinaalden, we zetten hoempamuziek op en veel plezier verder. Natuurlijk, er zitten veel mensen in instellingen die dat leuk vinden, maar er zijn daar ook veel mensen die best iets willen horen over het leven van Vincent van Gogh. En het een sluit het ander niet uit.”

Dat kan toch anders, dachten Enny en Ilse. Het vaste activiteitenaanbod (bingo, beweegactiviteiten en filmavonden) werd aangevuld met wat ze noemen ‘kleinschaligelezingen’. Soms door Enny en Ilse zelf verzorgd. Bijvoorbeeld over hun studie, maar ook over een reis naar Zuid-Afrika. Dat viel in zeer goede aarde. Niet alleen bij de bewoners zelf maar ook bij familieleden, mantelzorgers én medewerkers. De basis voor de stichting was gelegd. Ilse: “Zo brengen we jongeren naar de wereld van de ouderen en kunnen ze zien hoe leuk dat kan zijn, en doen we bovendien iets aan het welzijn van de ouderen.”

Succesvolle sociale missie

Nu, 10 jaar later, telt OGJG negen medewerkers, werden er in 2023 in het hele land aan meer dan 3.818 senioren colleges gegeven door zo’n 150 studenten. De college thema’s variëren van (kunst)geschiedenis, archeologie en bouwkunde tot wiskunde, klimaat en politicologie.

Blijf verbonden

Ilse en Enny vinden het belangrijk om verbonden te blijven met de mensen voor wie ze zich inzetten. Ilse: “Ondernemen kan bij tijd en wijle best eenzaam zijn. Het is niet altijd makkelijk en het is ook niet altijd leuk. Het is daarom belangrijk om je missie niet uit het oog te verliezen. Zo blijven Enny en ik met de deelnemers in gesprek en wonen we zo nu en dan colleges bij. Hun verhalen motiveren ons elke ochtend weer om met een grote glimlach ons kantoor binnen te lopen.”

Zorg samen met ons voor een leven lang leren

Hello!

DoGood theme is especially made for charities & fundraising. Making the WP world a better place!

Our info
Follow us