Onze colleges

In de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht organiseren wij colleges voor senioren op locatie. Dit zijn bibliotheken, buurtcentra en verpleeghuizen. Ook is het mogelijk om online colleges te organiseren. De vestigingsplek van je locatie maakt dan niet uit.

De colleges worden in een reeks van vier georganiseerd. Wij bieden een divers aanbod aan onderwerpen. In goed overleg stemmen wij de colleges van de studenten af op de wensen van de deelnemers. Hierbij vinden wij goed contact met de locatiemedewerkers belangrijk.

Voordelen

Kennisdeling tussen  jong en oud 

✓ Een leven lang leren ongeacht leeftijd of achtergrond

✓ Sociale interactie en nieuwe gespreksstof 

✓ Verrijking van het huidige welzijnsaanbod

✓ Aantrekken van nieuwe deelnemers

161

locaties gingen u al voor

Hoe verloopt een college op locatie?

1

Nadat je het contactformulier hebt ingevuld neemt de desbetreffende regiocoördinator contact met je op. Samen bespreken jullie de mogelijkheden voor de locatie en de deelnemers.

2

De vrijwilliger komt op de afgesproken plaats en tijd een collegereeks geven. Bij het eerste college komt ook een coach van ons mee om de vrijwilliger te begeleiden.

3

De deelnemers bij jouw locatie kunnen zelfstandig of onder begeleiding (afhankelijk van de locatie) deelnemen aan het seniorencollege.

4

Na afloop van de collegereeks krijgen de deelnemers een samenvatting van de colleges die ze hebben gevolgd. Zo kunnen ze nog napraten met elkaar of eventueel meer leren over het onderwerp.

Hoe verloopt een online college?

1

Nadat je het contactformulier hebt ingevuld neemt de projectleider online groepen contact met je op. Samen bespreken jullie de mogelijkheden voor de locatie en de deelnemers.

2

Wanneer deelnemers van de locatie zich inschrijven voor het college, ontvangen zij een link waarmee ze toegang krijgen. Ook ontvangen ze een handleiding met alle informatie die ze nodig hebben om deel te nemen.

3

Het college start op het aangegeven tijdstip. De senioren zitten klaar achter hun computer, tablet of smartphone. De vrijwilliger zorgt voor interactie door prikkelende vragen aan het publiek te stellen.

4

Na afloop van de collegereeks krijgen de deelnemers een samenvatting van de colleges die ze hebben gevolgd. Zo kunnen ze nog napraten met elkaar of eventueel meer leren over het onderwerp.

Dementie en onze colleges

We vinden het belangrijk dat leren voor alle senioren mogelijk is. Daarom zijn onze seniorencolleges ook geschikt voor deelnemers met een vorm van dementie. We bieden een betekenisvolle activiteit, waarbij we zorgen voor een college met een duidelijke structuur, veel afbeeldingen, veel interactie, en veel referenties naar vroeger. Hierdoor wordt de nadruk gelegd op dat wat iemand nog wél kan.

Seniorencollege Dementie is goedgekeurd door
Alzheimer Nederland.​

In samenwerking met Alzheimercentrum Amsterdam.​