Algemene voorwaarden – OGJG

Laatste update: 11 juli 2023

1. Introductie

Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan (hierna: “OGJG”) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Bij OGJG hechten we veel waarde aan transparantie en betrouwbaarheid. In dat kader is deze privacyverklaring opgesteld om beter inzicht te krijgen in welke persoonsgegevens verwerkt worden en voor welke doeleinden. Er wordt ook uitgelegd welke rechten je hebt en hoe je gegevens kan wijzigen. OGJG verwerkt persoonsgegevens op een zorgvuldige manier in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) en overige wet- en regelgeving dat van toepassing is.

Als je contact met ons wilt opnemen over deze privacyverklaring of over je persoonsgegevens kan je een email sturen naar info@ogjg.nl.

2. Doel van de privacyverklaring

OGJG streeft naar een maatschappij waarin een leven lang leren voor iedereen in Nederland de norm is. Om hieraan een impactvolle bijdrage te leveren, organiseren we interactieve seniorencolleges op locatie, gegeven door studentdocenten. Daarnaast organiseren we online seniorencolleges. Via onze website kun je hier een ticket voor aanschaffen: Volg een college

Als je onze website of social mediapagina bezoekt, verzamelen en verwerken we alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het optimale gebruik van onze website of social mediapagina. Als er via de website een bestelling wordt geplaatst, worden er persoonsgegevens verzamelt en verwerkt om de bestelling uit te voeren. Indien daarvoor toestemming is gegeven, wordt het e-mailadres gebruikt voor het toesturen van nieuwsbrieven.

Bovendien moet OGJG, wanneer je je aanmeldt als studentdocent, persoonsgegevens verzamelen om de aanvraag te verwerken en contact op te nemen met de potentiële vrijwilliger. We vragen bepaalde gegevens zodat we een goede match kunnen maken tussen OGJG en de potentiële vrijwilliger. Zo zorgen we ervoor dat de hoogst haalbare kwaliteit van de seniorencolleges gewaarborgd blijft.

3. Persoonsgegevens die wij verwerken

OGJG verwerkt alleen persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt. Hierbij onderscheiden wij aanmeldingen via ons contactformulier en tickets die worden aangeschaft via de online webshop.
 • De ingevulde velden in het contactformulier zoals naam, emailadres, telefoonnummer, woonplaats en motivatie.

 • De ingevulde velden bij aanschaf van een ticket voor een online seniorencollege zoals naam, emailadres en IBAN gegevens.

 • Apparaatgegevens (IP, locatie, browser, bekeken pagina’s, aangeklikte links en interactie op onze website). Dit is afhankelijk van hoe de cookievoorkeuren worden ingesteld. We kunnen deze informatie automatisch verzamelen via andere online services zoals Google Analytics.

4. Grondslag van het verwerken van persoonsgegevens

De grondslag voor het verwerken van de persoonsgegevens is de gegeven toestemming van de eindgebruiker. De toestemming is gegeven na het invullen van het contactformulier of bij het afronden van een bestelling in de webshop. In bepaalde omstandigheden kunnen we de persoonsgegevens op een andere grondslag verzamelen zoals het uitvoeren van een contract. Als we dat doen, of als we de persoonsgegevens gebruiken voor doeleinden die niet verenigbaar zijn met, of wezenlijk verschillen van, de doeleinden beschreven in deze privacyverklaring, zullen we uitleggen hoe en waarom we de persoonsgegevens gebruiken in een aanvullende verklaring. We zullen in de aanvullende verklaring verwijzen naar de rechtsgronden en doeleinden van de verwerking.

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

OGJG bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

6. Delen van persoonsgegevens met derden

OGJG verstrekt uitsluitend aan derden in geval dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met de eindgebruiker om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een partner waarmee wij de betalingen voor de webshop uitvoeren.

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

OGJG gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

8. Uw rechten

Op basis van de AVG heb je verschillende rechten om controle te houden over de eigen persoonsgegevens.

 • Recht op inzage. Dat is het recht van mensen om onder meer een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die u van hen verwerkt.
 • Recht op vergetelheid. Mensen hebben het recht om ‘vergeten’ te worden en de persoonsgegevens te laten wissen.
 • Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die van u verwerkt worden te laten wijzigen.
 • Het recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere partij.
 • Het recht op beperking van het verwerken van u persoonsgegevens. Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
 • Ten slotte heb je recht op duidelijke informatie over wat er met de persoonsgegevens gebeurd. Onder de AVG moet u aan een aantal specifieke eisen voldoen.
Als je gebruik wilt maken van een van de bovengenoemde rechten kun je een mail sturen naar info@ogjg.nl.

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bij OGJG vinden we de bescherming van persoonsgegevens heel belangrijk. Daarom hebben wij technische en organisatorische passende maatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beveiligen. Indien mogelijk kiezen wij er altijd voor om de persoonsgegevens te laten opslaan op servers die zich bevinden in datacenters in de Europese Economische Ruimte. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ogjg.nl.

10. Wijzigingen

OGJG kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen als gevolg op veranderende juridische, technische of bedrijfsontwikkelingen. Wanneer we het updaten, zullen we passende maatregelen nemen om te u informeren. Als we materiële updates maken aan deze privacyverklaring, zullen we de ingangsdatum bovenaan het privacyverklaring bijwerken.

Cookieverklaring – OGJG

Laatste update: 19 januari 2023

1. Introductie

Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan (hierna: “OGJG”) maakt gebruik van cookies en overige technieken op haar website: https://www.oudgeleerdjonggedaan.nl/ en applicatie(s). OGJG hecht veel waarde aan uw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van uw bezoek aan de OGJG website en applicatie. Daarom vinden we het belangrijk dat u weet hoe, waarom en welke cookies wij gebruiken.

Als u contact met ons wilt opnemen over deze cookieverklaring kunt u een e-mail sturen naar info@ogjg.nl.

2. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die bij uw bezoek aan de OGJG website worden meegestuurd naar uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen. De browser kan deze informatie bij een volgend bezoek aan de OGJG website terugsturen.

Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten werken van onze website, maar ook cookies waarvan u niet direct het effect ziet, zijn zeer belangrijk. Het gebruik van cookies is ook belangrijk om onze website gebruiksvriendelijker te maken door bijvoorbeeld het ‘onthouden’ van gegevens, zodat u niet elke keer uw gegevens hoeft in te vullen op onze website.

3. Type cookies en hun doelstellingen

Wij gebruiken de volgende cookies:
 • Functionele cookies
  Functionele cookies hebben een functionele rol binnen de website. De cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert.
 • (Geanonimiseerde) analytische cookies
  Analytische cookies geven ons inzicht in hoe onze website wordt gebruikt. Aan de hand van deze informatie kunnen wij onze website gebruiksvriendelijker maken. Hiermee verzamelen we data zoals het aantal unieke bezoekers, hoe vaak gebruikers onze website bezoeken en welke pagina het meest bekeken wordt. Analytische cookies hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Wij maken gebruik van Google Analytics en Mailchimp.

4. Toestemming

Voor het gebruik van functionele en analytische cookies is geen toestemming nodig, omdat deze noodzakelijk zijn voor de werking van onze website en de kwaliteit/effectiviteit.

5. Cookies blokkeren en verwijderen

U kunt cookies ten allen tijde eenvoudig zelf blokkeren en verwijderen via uw internetbrowser. Ook kunt u uw internetbrowser zodanig instellen dat u een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. U kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Als u cookies in uw browser verwijdert, kan dat gevolgen hebben voor de gebruiksvriendelijkheid van onze website. Het verschilt per browser hoe u uw instellingen kunt aanpassen.

6. Uw rechten

U heeft op basis van de AVG verschillende rechten om controle te houden over uw persoonsgegevens.

 • Recht op inzage. Dat is het recht van mensen om onder meer een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die u van hen verwerkt.
 • Recht op vergetelheid. Mensen hebben het recht om ‘vergeten’ te worden en de persoonsgegevens te laten wissen.
 • Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die van u verwerkt worden te laten wijzigen.
 • Het recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere partij.
 • Het recht op beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens. Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
 • Ten slotte heeft u het recht op informatie.

Als u gebruik wilt maken van een van de bovengenoemde rechten kunt u een mail sturen naar info@ogjg.nl.

7. Wijzigingen

OGJG kan deze cookieverklaring van tijd tot tijd wijzigen als gevolg van veranderende juridische, technische of bedrijfsontwikkelingen. Wanneer we het updaten, zullen we passende maatregelen nemen om u te informeren.