St. Oud Geleerd Jong Gedaan

HomeBlogHoe OGJG wetenschap toegankelijk maakt – Bestuurder Ilse vertelt

Hoe OGJG wetenschap toegankelijk maakt – Bestuurder Ilse vertelt

‘De kloof tussen wetenschap en samenleving moeten we verkleinen’, aldus minister Robbert Dijkgraaf (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). Met die woorden kondigde hij op 25 mei 2022 de oprichting van het Nationaal Centrum voor Wetenschapscommunicatie (NCW) aan. 

Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan (OGJG) is zeer enthousiast over deze ontwikkeling. Sinds 2018 zet OGJG jonge talenten in om wetenschappelijke kennis te delen met senioren tijdens interactieve colleges. De pijlers van NCW worden dit jaar bepaald en OGJG ziet de volgende kansen:

1. Stap uit de universitaire bubbel en creëer meer impact met wetenschap

Wereldwijd zijn universiteiten bezig met baanbrekende en innovatieve projecten, maar helaas blijft veel hiervan onzichtbaar voor de ‘gewone burger’. Stimuleer jonge studenten en PhD kandidaten al vroeg in hun carrière om wetenschap te delen, en doorbreek hiermee het gesloten en stoffige imago van universiteiten. Organiseer laagdrempelige colleges, kennissessies en workshops voor burgers en haal wetenschap hiermee uit de universitaire bubbel. De impact van onderzoek en onderwijsinstellingen wordt hiermee aanzienlijk vergroot. 

2. Betrek alle generaties bij wetenschapscommunicatie

Het is geen voor de hand liggende verbinding, maar OGJG bewijst al jaren hoe impactvol kennisoverdracht tussen generaties is. Jonge studenten en PhD kandidaten worden uitgedaagd hun wetenschappelijke kennis op een begrijpelijke wijze uit te leggen aan ouderen. Zij krijgen op hun beurt kans om kritische vragen te stellen, blijven op de hoogte van actuele wetenschappelijke ontwikkelingen en worden uitgedaagd zich te verdiepen in uiteenlopende onderwerpen. Deze vorm van wetenschapscommunicatie leidt tot nieuwe inzichten en vaardigheden, voor jong en oud.

3. Stimuleer brede talentontwikkeling bij studenten

Nederland telt momenteel bijna 490.000 HBO en WO studenten. Slechts een klein percentage hiervan wordt werkzaam als onderzoeker, de rest stroomt door naar het bedrijfsleven of onderwijs. Om studenten klaar te stomen voor de rest van hun carrière is het van belang dat ze breed worden opgeleid en er voldoende aandacht is voor de ontwikkeling van persoonlijke en professionele vaardigheden. Studenten die vroeg in hun carrière worden betrokken bij en geënthousiasmeerd voor het onderwijs kunnen bovendien antwoord zijn op het dreigende tekort aan geschoolde docenten. 

Wil jij echt impact maken met jouw kennis? Neem een kijkje op onze op deze pagina of stuur een mail naar info@ogjg.nl als je kansen ziet voor een samenwerking. Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan is aanwezig op de Nationale Wetenschapscommunicatiedag op 10 oktober, georganiseerd door NWO en VSC. 

Zorg samen met ons voor een leven lang leren

Hello!

DoGood theme is especially made for charities & fundraising. Making the WP world a better place!

Our info
Follow us