Sanne Mudde


Studentdocent Sanne volgt de opleiding Toegepaste Psychologie aan de Hogeschool van Amsterdam. Gelijkheid en diversiteit zijn voor haar belangrijke thema’s. Het zijn volgens haar onderwerpen die gevoelens en emoties los kunnen maken, waardoor deze onderwerpen vaak aan de kant worden geschoven. Juist om die reden vindt Sanne het belangrijk om meer over deze onderwerpen in gesprek te gaan, zodat we onze vooroordelen of meningen kunnen bijstellen.Terug naar overzicht