"Ik zou het zeker aanraden aan andere studenten om colleges te geven aan ouderen. Je haalt er veel voldoening uit en verbetert je eigen presentatievaardigheden." 
Sara- student-docent Kunstgeschiedenis
"Ik voel me eindelijk weer serieus genomen. Het aanbod voor mijn doelgroep is behoorlijk beperkt als je niet van knutselen houdt.” 
Senior Huis van de buurt Floriande
"Ik ben op mijn oude dag weer een beetje wijzer geworden. Men is nooit te oud om te leren!"
Alfonds- Folia TV
"Zelden zoveel lieve complimenten op één dag gehad. Voor de dames en heren senioren betekent het duidelijk veel."
David - student-docent Geschiedenis
"Interessante hersensgymnastiek voor ouderen en voor (ex-)studenten een aantrekkelijke manier om kennis te maken met het lesgeven in hun vakgebied."
Lynn Buiter - Yongsters
"Erg fijn een vakgebied dat me zo ontzettend raakt met eenpubliek te delen dat zichtbaar dankbaar is en van de colleges geniet." 
David - student-docent Geschiedenis
“Ik heb nu zoveel te bespreken met mijn kleinzoon die naar de universiteit gaat. Hij vindt het geweldig dat oma ook weer leert.”
Senior De Werf
“Met Oud Geleerd Jong Gedaan kan ik mijn twee grote passies, seniorenwelzijn en hoger onderwijs, eindelijk met elkaar vereenzelvigen.”
Oprichter Ilse Nieuwland
De colleges worden in een reeks van 4 colleges per onderwerp aangeboden. Elk college duurt één uur en is ook voor mindervalide en licht-dementerende ouderen geschikt.
Doordat de colleges in de leefomgeving van de senioren worden gegeven, kan iedereen zich blijven ontwikkelen en plezier beleven.
“Door studenten en senioren samen te brengen, creëren wij een win-win situatie waar ik erg veel energie van krijg!”
Oprichter Enny van Arkel
"Onze bewoners genieten zichtbaar van de colleges. Inmiddels hebben zij meerdere reeksen met veel plezier gevolgd". 
Paula van Leenhoven - activiteitenbegeleidster De Werf
“Hoewel ik misschien niet alles kan onthouden is dit weer een keer wat anders dan praten over mijn gevoelens van ups en downs. Er wordt weer een stuk buitenwereld aan mij gepresenteerd in de vorm van een geschiedenisles.”
Senior Odensehuis Zuid
'Ik voel me eindelijk weer serieus genomen. Het aanbod voor mijn doelgroep is behoorlijk beperkt als je niet van knutselen houdt.” 
Senior Huis van de buurt Floriande
"Deze activiteit wordt heel erg door de deelnemers gewaardeerd en ze kijken telkens weer uit naar een nieuwe reeks. Het voegt iets toe aan het aanbod dat we al hadden. We hopen nog lang met de Stichting OGJG samen te werken." 
Dieneke de Ruijter - welzijnsco÷rdinator Het Schouw
"Onze bewoners genieten zichtbaar van de colleges. Inmiddels hebben zij meerdere reeksen met veel plezier gevolgd". 
Paula van Leenhoven - activiteitenbegeleidster De Werf
"Ik zou het zeker aanraden aan andere studenten om colleges te geven aan ouderen. Je haalt er veel voldoening uit en verbetert je eigen presentatievaardigheden." 
Sara- student-docent Kunstgeschiedenis
ANBI
ANBI status
Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan heeft een ANBI status. Hierdoor dienen een aantal gegevens te worden gepubliceerd. Onderstaand een overzicht met deze gegevens.

Algemeen
Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan is opgericht in 2014 en ingeschreven onder nummer 60762233 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam. 
RSIN: 854048765.
Bank: NL96INGB0006508350. 

Bezoekadres
Haarlemmerstraat 121-1
1013 EN Amsterdam

Doelstelling volgens de statuten
De statutaire doelstelling van Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan luidt: 'Het zonder winstoogmerk bevorderen van activiteiten die het (intellectuele) welzijn van (mindervalide) ouderen verhogen en jong en oud bij elkaar brengen.'
SBI-code: 88102 - Welzijnswerk voor ouderen.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
Het beleid van Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan is terug te vinden in het bestuurlijk jaarverslag (2017), de jaarrekening (2017) en het projectplan (2018-2020). Het projectplan kunt u te allen tijde opvragen door een mail te sturen naar info@ogjg.nl.
Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Met het geheel aan de algemeen nuttige activiteiten wordt er geen winstoogmerk nagestreefd. De colleges zijn, onafhankelijk van de locatie waar zij gegeven worden, vrij toegankelijk voor alle leergierige senioren die willen participeren. 

Eigen vermogen
Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de uitvoer van het project. Het eigen vermogen is om deze reden beperkt.

Opheffing
Het geld dat overblijft na opheffing van Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan zal worden besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.