De colleges worden in een reeks van 4 colleges per onderwerp aangeboden. Elk college duurt één uur en is ook voor mindervalide en licht-dementerende ouderen geschikt.
Doordat de colleges in de leefomgeving van de senioren worden gegeven, kan iedereen zich blijven ontwikkelen en plezier beleven.
Aanbod
Onderstaande thema's dienen als voorbeeld. Het daadwerkelijke aanbod hangt af van de huidige beschikbaarheid van de student-docenten in uw regio. 

ANTROPOLOGIE: waarom doen mensen wat ze doen en denken ze wat ze denken? Dit wordt in belangrijke mate bepaald door alledaagse ervaringen. Maar ook grootschalige ontwikkelingen, zoals globalisering, en politieke instituties als de Europese Unie sturen mensen. In deze reeks vergelijken we verschillende samenlevingen en culturele fenomenen.

BIOLOGIE: wat betekent klimaatverandering voor de planten en dieren in onze omgeving? Wat is het effect van de plasticsoep op de biodiversiteit in de oceanen en hoe ruimen we het op? Welke moleculen gebruiken planten en insecten om met elkaar te communiceren? Kunnen we biotechnologie veilig inzetten voor duurzame voedselproductie? In deze reeks worden verscheidene biologische aspecten besproken en toegelicht. 

CRIMINOLOGIE: wanneer is iets crimineel gedrag? Samen met de deelnemende senioren worden bepaalde voorbeelden besproken. Belletje trekken, wie heeft dat wel eens gedaan? En een snoepje stelen? Of door rood fietsen? Er wordt vastgesteld wat een straf verdient, en wat toch vooral slechts kattenkwaad is. Een reeks waarin ethische vraagstukken besproken worden met als thema 'schuld en onschuld'. 

FILOSOFIE: ‘filosofie’ betekent letterlijk ‘liefde voor wijsheid’. In deze reeks zullen verschillende filosofen behandeld worden en worden senioren geprikkeld tot nadenken over stellingen als  “Om gelukkig te worden heeft de mens voortreffelijke vrienden nodig”, aldus Aristoteles. 

GENEESKUNDE: stap voor stap kijken we naar hoe het menselijk lichaam eruit ziet, de anotomie en hoe het werkt. Ons lichaam zit zo vernuftig in elkaar, maar wat weten we er eigenlijk van? In deze reeks komt het allemaal aan bod. 

GESCHIEDENIS: in deze reeks worden de deelnemers aan de hand van belangrijke thema’s uit het verleden meegenomen naar een andere tijd; van het oude Griekenland tot de opkomst van de Nederlandse Republiek. 

KUNSTGESCHIEDENIS: de discipline die de geschiedenis van de kunst onderzoekt en beschrijft. Het is een overkoepelend begrip voor de geschiedenis van alle kunstdisciplines als architectuur, beeldende kunst en theater. 

POLITICOLOGIE: wat is de geschiedenis van het Binnenhof? Waarom staan die gebouwen daar en welke functie hebben ze? Tevens wordt o.a. de opkomst van de democratie, het ontstaan van de verzorgingsstaat en de economische groei in de jaren van Paars besproken. 

PSYCHOLOGIE: in deze reeks worden de menselijke gedragingen onder de loep genomen vanuit meerdere psychologische stromingen. 

RECHTEN: wanneer is iemand schuldig en hoe wordt dit door de wet ondersteunt? Wanneer gelden er internationale rechten? In deze reeks gaan we ook dieper in op bepaalde bekende strafzaken. Is Lucia de B. bijvoorbeeld écht onschuldig? De senioren denken er verschillend over... 

SOCIOLOGIE: waarom zijn mensen soms veel aardiger of juist veel gemener dan je zou verwachten? Waarom neemt ongelijkheid alsmaar toe terwijl veruit de meeste mensen daar last van hebben en er tegen zijn? Elementaire vragen over het sociale leven kunnen leiden tot fantasie of frustratie maar ze goed beantwoorden lukt de meeste mensen niet. Een leven van sociale ervaringen maakt je blijkbaar nog geen deskundige van sociaal leven. In de reeks Sociologie komen uiteenlopende sociale vraagstukken aan bod. 

TAALONTWIKKELING: in de reeks ‘Taal, wat zeggen wij nou allemaal?’  worden vragen behandeld zoals:  Waarin verschilt de menselijke taal van dierentaal? En op welke manieren kan een taal veranderen? Ook is hier ruimte voor het bespreken van poëzie.