Floris Venneman

Managing partner van Bureauvijftig


‘Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan is een initiatief dat op een geweldige manier generaties verbindt en daarnaast antwoord geeft op een aantal uitdagingen die we met elkaar in de maatschappij hebben. Hoe blijf ik ook als senior mezelf (intellectueel) uitdagen en hoe houd ik aansluiting met anderen? Wat is er mooier dan dat ik daar vanuit deze rol als voorzitter van de Raad van Toezicht een bijdrage aan kan en mag leveren. Door niet alleen ‘toe te zien’, maar vooral ook mee te denken hoe OGJG haar volle potentie kan benutten.’Terug naar overzicht