St. Oud Geleerd Jong Gedaan

HomeBlogStudentdocent van de maand december: Arend

Studentdocent van de maand december: Arend

Elke maand zet OGJG een studentdocent in het zonnetje. In december draagt studentdocent Arend de eervolle titel ‘Studentdocent van de maand’! Arend heeft een fascinatie ontwikkeld voor Chinese Filosofie. Hij gelooft dat dit onderwerp veel thema’s aansnijdt die ieder mens kan prikkelen en waar iedereen wat van op kan steken. De Chinese filosofie is dus wat hem betreft niet iets wat ver van ons af staat. Filosofie gaat niet alleen over zelf nadenken, maar ook over samen nadenken.

We vragen Arend naar zijn ervaringen als vrijwilliger en wat hem dit tot nu toe heeft gebracht.

Hoe lang ben je al vrijwilliger bij OGJG?

Op 9 november jongstleden gaf ik mijn eerste colleges voor OGJG. Ik werd dit voorjaar via mijn studievereniging op de hoogte gebracht van OGJG. Eerder, tijdens mijn middelbare schoolperiode, deed ik een maatschappelijke stage bij een verzorgingstehuis in mijn thuisstad Tilburg. Daar speelde ik spelletjes met de bewoners en ging ik naar de zondagsmis met ouderen. Ik had veel gesprekken met zowel bewoners als medevrijwilligers over diverse onderwerpen. Deze ervaring leerde me veel en vond ik ontzettend leuk. Daarom sprak het initiatief van OGJG me enorm aan. Ook wilde ik graag mijn presentatievaardigheden verbeteren en dit keer met een groep waar ik tijdens mijn studententijd niet veel mee in aanraking kom.

Welke onderwerpen behandel je in je colleges voor senioren en waarom?

Enkele jaren geleden ben ik begonnen met mijn studie Chinastudies aan de Universiteit Leiden. Binnen dit vakgebied heb ik veel geleerd over de Chinese filosofie, wat mijn fascinatie voor dit onderwerp heeft aangewakkerd. Vorig jaar heb ik mijn scriptie geschreven over dit vakgebied, waarvoor ik verschillende boeken over Chinese filosofie heb bestudeerd, inclusief klassieke werken uit de geschiedenis. Bovendien heb ik diverse passages uit deze teksten vertaald, wat heeft bijgedragen aan nieuwe inzichten.

Dit vakgebied is niet heel gangbaar in Nederland, waardoor slechts weinigen er bekend mee zijn. Echter, deze beperkte bekendheid betekent niet dat het onderwerp irrelevant is. Ik ben ervan overtuigd dat de thema’s die in de Chinese filosofie worden behandeld, een breed publiek kunnen aanspreken en voor iedereen leerzaam kunnen zijn. Het vakgebied snijdt universele onderwerpen aan waaruit iedereen iets kan opsteken, wat aantoont dat Chinese filosofie niet zo ver van ons af staat als het op het eerste gezicht lijkt.

Heb je ooit iets bijzonders meegemaakt tijdens het geven van je eigen collegereeks?

Na een college kwam een mevrouw naar mij toe die een aanzienlijk aantal boeken over de Chinese filosofie had gelezen. Ze deelde allerlei interessante informatie met me, zoals citaten en verhalen die in deze boeken stonden. We hadden een boeiend gesprek over wat we beiden zo waardeerden aan deze literatuur. Het was voor mij na het college enorm plezierig om met meerdere mensen te praten over de onderwerpen die tijdens de colleges aan bod kwamen.

Wat hoop je dat senioren zullen leren of meenemen uit jouw colleges?

Mijn doel met de colleges is vooral om ze zo boeiend te maken dat het lijkt alsof ik niet simpelweg een monoloog houd en de deelnemers de les probeer te lezen, maar juist interacties stimuleer en deelnemers nieuwe perspectieven bied. Juist door deze interacties kunnen de aanwezigen geïnspireerd raken. Met betrekking tot filosofie wil ik vooral benadrukken dat het niet slechts draait om abstract denken, maar ook om perspectief, spiritualiteit en het plezier van filosoferen. Filosofie gaat niet alleen over zelf nadenken, maar ook over samen nadenken.

Welke voordelen heeft het vrijwilligerswerk voor OGJG jou tot nu toe gebracht?

Tot dusver heb ik vooral geleerd om open te staan voor ideeën vanuit het publiek. In het begin voelde ik me nogal nerveus en was ik onzeker of ik iedereen kon boeien tijdens het college. Vaak had ik de neiging om uitgebreid te praten over onderwerpen die ik zelf fascinerend vond, terwijl anderen er mogelijk minder interesse in hadden. Na enkele interacties met het publiek en tussen de aanwezigen zelf, begon ik echter meer op mijn gemak te raken. Hoewel ik het college vrij gestructureerd had voorbereid, leidden deze interacties tot nieuwe gespreksonderwerpen die relevant waren voor mijn presentatie. Het verraste me hoe gedreven mensen konden praten over mijn onderwerp, terwijl ik aanvankelijk onzeker was over hun betrokkenheid. Pas na het geven van het college besefte ik hoe leuk en waardevol deze ervaring voor me was.

Zorg samen met ons voor een leven lang leren

Hello!

DoGood theme is especially made for charities & fundraising. Making the WP world a better place!

Our info
Follow us