Maatschappelijk betrokken

Uw gift als bedrijf is zeer welkom! U steunt ons en toont hiermee tevens uw betrokkenheid met een kennismaatschappij aan, én het bedrag is fiscaal aftrekbaar.

Financiële steun

U kunt ons steunen door een zakelijke donatie te doen. Met uw bijdrage kunnen wij we nog meer seniorencolleges geven en nieuwe kennisactiviteiten ontwikkelen. Door een bijdrage aan Oud Geleerd Jong Gedaan te doen, toont u de maatschappelijk betrokkenheid van uw bedrijf aan. Daarnaast maakt u uw medewerkers bewust van het belang van ‘een leven lang leren’. Vanuit OGJG nemen we u op als een van onze partners in onze publiciteit. Graag wisselen we van gedachten met u over de mogelijkheden binnen onze online en offline (media) kanalen. OGJG heeft de ANBI-status en is daarmee een erkend goed doel, waarmee u met belastingvoordeel kunt doneren.

ANBI status

Oud Geleerd Jong Gedaan is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Ons RSIN is: 854048765.
Bekijk al onze gegevens

Transparantie

We zijn transparant over de keuzes die we maken. Deze keuzes passen binnen onze missie, visie en doelstellingen. We streven naar een maatschappij waarin een Leven Lang Leren de norm is, ongeacht leeftijd.
Meer over onze missie & visie

Jaarverslag

In ons financieel jaarverslag laten we zien hoe we uw donatie besteden. We volgen de richtlijn voor fondsenwervende instellingen bij het opstellen van de jaarrekening.
Bekijk ons Jaarverslag