St. Oud Geleerd Jong Gedaan

HomeBlogPublicatie: Betekenis contact tussen generaties
Student van OGJG met senior in gesprek

Publicatie: Betekenis contact tussen generaties

Deze publicatie geeft u inspiratie en tools om jong en oud(er) met elkaar te verbinden. Want wat hen verbindt is vaak meer dan dat hen scheidt.

Ons doel is een samenleving waarin leeftijd geen rol speelt en waar mensen worden gewaardeerd om hun talenten, kennis en persoonlijkheid. Door aandacht te vragen voor dit thema en te inspireren, willen wij bewustwording creëren over de meerwaarde van contact tussen verschillende leeftijdsgroepen.

Samen met de partners van de nieuwe Coalitie Intergenerationeel Contact (Samen Ouder Worden, Generaties Ouderen (Genero), Stichting TijdVoorActie, WE CARE TO DisGover en Stichting Vier het Leven) hebben we aan een nieuwe publicatie gewerkt. Hierin verkennen we bestaande kennis, tools, methodieken en voorbeelden voor het organiseren van betekenisvol contact tussen verschillende generaties. Ook bespreken we zes factoren die bijdragen aan het stimuleren en organiseren van intergenerationeel contact. Deze publicatie is een concreet resultaat van onze samenwerking en onze wens om onze kennis met heel Nederland te delen.

Wat ouderen en jongeren verbindt, is vaak meer dan wat hen scheidt. We hebben allemaal dezelfde basisbehoeften: gezien, gehoord en gewaardeerd worden. Met deze publicatie hopen we het makkelijker te maken om hiermee aan de slag te gaan. Download deze publicatie als je inspiratie zoekt en tools nodig hebt om jong en oud(er) met elkaar te verbinden.

"*" geeft vereiste velden aan

Naam
E-mailadres*
Privacy*

Zorg samen met ons voor een leven lang leren

Hello!

DoGood theme is especially made for charities & fundraising. Making the WP world a better place!

Our info
Follow us