ANBI status
Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan heeft een ANBI status. Hierdoor dienen een aantal gegevens te worden gepubliceerd. Onderstaand een overzicht met deze gegevens. Op belastingdienst.nl vindt u meer informatie over schenken aan goede doelen en de fiscale voordelen hiervan.

Algemeen
Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan is opgericht in 2014 en ingeschreven onder nummer 60762233 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam. 
RSIN: 854048765.
Bank: NL96INGB0006508350. 

Bezoekadres
Haarlemmerstraat 121-1
1013 EN Amsterdam

Doelstelling volgens de statuten
De statutaire doelstelling van Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan luidt: ‘Het zonder winstoogmerk bevorderen van activiteiten die het (intellectuele) welzijn van (mindervalide) ouderen verhogen en jong en oud bij elkaar brengen.’
SBI-code: 88102 – Welzijnswerk voor ouderen.

Het beleid
Het beleid van Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan is terug te vinden in het bestuurlijk jaarverslag en jaarrekening 2020 en het projectplan (2019-2020)
Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Met het geheel aan de algemeen nuttige activiteiten wordt er geen winstoogmerk nagestreefd. De colleges zijn, onafhankelijk van de locatie waar zij gegeven worden, vrij toegankelijk voor alle leergierige senioren die willen participeren. 

Eigen vermogen
Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de uitvoer van het project. Het eigen vermogen is om deze reden beperkt.

Opheffing
Het geld dat overblijft na opheffing van Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan zal worden besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.