ANBI

JAARVERSLAG 2022

Het OGJG Jaarverslag 2022 geeft samen met de Jaarrekening 2022 een compleet overzicht van het afgelopen jaar. Het afgelopen jaar hebben we gebruikt om meer inzicht te creëren voor in onze maatschappelijke impact. Dankzij de inzet van alle vrijwilligers en medewerkers en de hulp van velen uit ons netwerk werd 2022 wederom een succesvol jaar. Lees het Jaarverslag 2022 hier.


JAARVERSLAGEN VOORGAANDE JAREN

OGJG streeft naar een maatschappij waarin een leven lang leren voor iedereen de norm is.

Elk jaar publiceren wij een jaarverslag, met financieel jaaroverzicht, waarin we inzicht geven in onze activiteiten, onze inkomsten en onze bestedingen. Bekijk de jaarverslagen van voorgaande jaren:

Jaarverslag_OGJG_2020
Jaarverslag_OGJG_2019

ANBI gegevens

OGJG heeft een ANBI status. De stichting zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Met het geheel aan de algemeen nuttige activiteiten wordt er geen winstoogmerk nagestreefd. De colleges zijn, onafhankelijk van de locatie waar zij gegeven worden, vrij toegankelijk voor alle leergierige senioren die willen participeren. In verband met de ANBI status dienen een aantal gegevens te worden gepubliceerd. Onderstaand een overzicht met deze gegevens. Op belastingdienst.nl vindt u meer informatie over schenken aan goede doelen en de fiscale voordelen hiervan.

Algemeen
Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan is opgericht in 2014 en ingeschreven onder nummer 60762233 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam.
RSIN: 854048765.
Bank: NL96INGB0006508350.

Bezoekadres
Haarlemmerstraat 121-1
1013 EN Amsterdam

Doelstelling volgens de statuten
De statutaire doelstelling van Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan luidt: ‘Het zonder winstoogmerk bevorderen van activiteiten die het (intellectuele) welzijn van (mindervalide) ouderen verhogen en jong en oud bij elkaar brengen.’
SBI-code: 88102 – Welzijnswerk voor ouderen.

Eigen vermogen
Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de uitvoer van het project. Het eigen vermogen is om deze reden beperkt.

Opheffing
Het geld dat overblijft na opheffing van Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan zal worden besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.