Floris Venneman – voorzitter

Managing Partner van Bureauvijftig en ondernemer in hart en nieren.

“Oud Geleerd Jong Gedaan is een initiatief dat op een geweldige manier generaties verbindt en daarnaast antwoord geeft op een aantal uitdagingen die we met elkaar in de maatschappij hebben. Hoe blijf ik ook als senior mezelf (intellectueel) uitdagen en hoe houd ik aansluiting met anderen? Wat is er mooier dan dat ik daar vanuit deze rol als voorzitter van de Raad van Toezicht een bijdrage aan kan en mag leveren. Door niet alleen ‘toe te zien’, maar vooral ook mee te denken hoe OGJG haar volle potentie kan benutten.”

Gerard Bakker – lid

Directeur Home Instead Thuisservice Amstelland

“Nieuwe kennis is als vitamine voor het brein. Het is gezond, het houdt je vitaal en je wordt er gelukkig van. Dit is waar ik in geloof en daarom vind ik het een eer en een heel groot genoegen, als lid van de Raad van Toezicht van OGJG een steentje te mogen bijdragen aan kennisverspreiding onder senioren. Dat ondertussen ook nog de generatiekloof wordt gedicht, is een meer dan mooie bijkomstigheid. Zeker in het besef dat we straks allemaal 100 jaar worden. Wat een geweldig initiatief!”

Peter Sinning – lid

Oprichter van SinnVol Advies B.V. en partner bij B2Bsure

“Als kind van oude ouders weet ik hoe het is om generaties te verbinden en hoe generaties elkaar kunnen inspireren. In de Westerse cultuur wordt de waarde daarvan nog wel eens ondergewaardeerd. Daarom vind ik het ook mooi en waardevol waar Stichting OGJG voor staat en lever ik hier graag mijn bijdrage aan.”